☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Czwartek 11.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sprowozdanie z 39 sesji

Po wakacjach o budżecie, śmieciach i … wakacjach!

 29 września br. odbyła się XXIX sesja Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim. Podczas obrad poruszono tematy dotyczące m.in. stanu realizacji wniosków o pozyskanie funduszy unijnych i wykonania budżetu miasta w pierwszym półroczu 2009 roku. Uchwalono także Gminny Program Ochrony Środowiska.
 
 
W punkcie „Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2009 roku” radni stwierdzili , że realizacja planu inwestycyjnego jest na dobrym a nawet bardzo dobrym etapie. Ich zdaniem nie ma zagrożeń dla realizacji budżetu do końca roku. Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie przedstawione przez burmistrza miasta, a wykonanie budżetu za pierwsze półrocze zostało przegłosowane jednogłośnie.
 
Kolejny temat poruszany w trakcie obrad dotyczył przeprowadzonej w okresie wakacyjnym akcji „Lato w Mieście”. Akcja prowadzona jest od wielu lat a sposób jej realizacji i propozycji zajęć wynika z doświadczeń i rozpoznania osób organizujących czas wolny dla dzieci i młodzieży. Radni w dyskusji podkreślali dostępność i atrakcyjność tegorocznej oferty. Zwrócili uwagę na fakt, że liczba osób korzystających z tej formy letniego wypoczynku od lat utrzymuje się na stałym poziomie a sama oferta z roku na rok jest ulepszana i dostosowywana do potrzeb uczestników. Podkreślili, że wyznacznikiem udanej akcji „Lato w mieście” jest zadowolenie mieszkańców a jak stwierdzili, w tym roku było wiele ciepłych opinii zarówno na temat oferty jak i sposobu prowadzonych zajęć.
 
W dalszej części obrad radni zapoznali się z informacją burmistrza miasta nt. realizacji wystąpień o pozyskanie środków unijnych. Wśród 14 –tu złożonych propozycji znalazły się m.in. wnioski na wykonanie dokumentacji połączenia ul. Granicznej i Przemysłowej (co pozwoli odciążyć mieszkańców ul. Okunin od ruchu samochodów ciężarowych), Nowodworskie Centrum Sportu, Rewitalizacja parku miejskiego – nowy wymiar przestrzeni życia publicznego, Rewitalizacja obiektu powojskowego dla potrzeb Lokalnej Organizacji Turystycznej, Budowa Sali Sportowo-Widowiskowej w Modlinie Twierdzy. Obecnie wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną i czekają na akceptację merytoryczną. Odrzucony został wniosek pn. Cyfrowe Miasto Przyszłości - budowa sieci teleinformatycznej. W ramach rządowego programu ORLIK miasto złożyło propozycję na budowę kompleksu sportowego przy ul. Gen Bema 312 i Publicznym Gimnazjum nr 2 na Osiedlu Młodych. Obie propozycje zostały zaakceptowane i są w trakcie realizacji. W zaawansowanej fazie jest też projekt „Budowa lokalu socjalnego”. W tym przypadku podpisana jest umowa z BGŻ o współfinansowaniu inwestycji. Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego przygotował wniosek „Pokolenie e-inclusion – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”, który uzyskał pozytywną opinię i aktualnie czeka na podpisanie umowy. Ponadto na początku października zostanie złożony wniosek na przebudowę dróg gminnych tj. ul. Mieszka I i ul. Kraszewskiego na odcinku od drogi 65 do miejscowości Bronisławka. Na początku 2010 roku miasto wystąpi też o środki zewnętrzne na zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”.
 
Radni zapoznali się także z informacją nt. obchodów 70. Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Podkreślili wysoki poziom merytoryczny uroczystości i godne przyjęcie przybyłych na obchody gości w tym Obrońców Modlina. Uroczystości, jak powiedzieli były „żywą lekcją historii”. Wrażenie o Twierdzy - części Nowego Dworu Mazowieckiego - pozostanie na długo w pamięci obecnych podczas uroczystości mieszkańców i turystów.
 
Podczas Sesji podjęto uchwały w sprawie:
- zmian w budżecie miasta na 2009 rok,
- zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2008 – 2015 z rozszerzoną prognozą do roku 2020.
- zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasta Nowy Dwór Mazowiecki (ul. Akacjowa, Zakroczymska, Bohaterów Modlina 37, Młodzieżowa)
- uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska na lata 2008 – 2015 z rozszerzoną prognozą do roku 2020.
 
Po intensywnej dyskusji nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim radni postanowili poddać pod ocenę społeczeństwa kwestię doboru nazwy tej instytucji. Dyrektor dotychczasowego NOK-u proponował aby ośrodek zmienił nazwę na Miejski Ośrodek Kultury ELEKTROWNIA w Nowym Dworze Mazowieckim lub Nowodworski Ośrodek Kultury ELEKTROWNIA. Uzasadniał, że inspiracją do zaproponowanej nazwy było wcześniejsze przeznaczenie budynku, w którym po remoncie będzie znajdowała się nowa siedziba ośrodka kultury. Przed wojną znajdowała się tam elektrownia Batalionu Elektrotechnicznego.  Nadanie tej nazwy ma aspekt historyczny a jego celem jest uhonorowanie żołnierzy służących w batalionie i podtrzymanie  pamięci o nich. Jak zaznaczył Krzysztof Borowski, to miejsce miało ogromne znaczenie dla rozwoju naszego miasta. Tam znajdowała się elektrownia, która zelektryfikowała Twierdzę, potem jednostkę i w konsekwencji całe miasto. Ponadto słowo ‘elektrownia’ niesie za sobą przesłanie, które zdaniem dyrektora powinno przyświecać nowej placówce: napięcie, kreatywność, iskra.  Stosowanie nazwy własnej zdaniem dyrektora NOK-u pozwoli utożsamiać się z placówką. Pomoże też w budowaniu tożsamości ośrodka,  który dziś, ze względu na niewystarczające warunki lokalowe prowadzi swoją działalność poza siedzibą, korzystając z uprzejmości szkół czy dyrektora NOSiR. Radni jednak zaproponowali aby to społeczeństwo dokonało wyboru nazwy w drodze konkursu. Prosimy zatem o śledzenie informacji o konkursie i nadsyłaniu propozycji.
Wytworzył:
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2009-10-02 14:24:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2009-10-02 14:26:56)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380