☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Czwartek 11.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XL sesja Rady Miejskiej - sprawozdanie

 

Rynek pracy w powiecie nowodworskim
 
Poziom bezrobocia w mieście na przestrzeni kilku ostatnich lat był głównym tematem XL sesji Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim. 31 października radni zapoznali się także z informacjami nt. stanu mienia komunalnego i funkcjonowania służby zdrowia na terenie miasta.
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Jadwiga Popielska przedstawiła radnym bardzo obszerną i wyczerpującą informację nt. rynku pracy w powiecie nowodworskim.  Na początku podkreśliła, że praca PUP-u ma służyć promocji zatrudnienia poprzez zastosowanie wskazanych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – instrumentów i form wsparcia.Naszym celem jest wspomaganie zatrudnienia poprzez aktywizację i stosowanie instrumentów rynku pracy wobec osób bezrobotnych, aby mogli w miarę szybko i skutecznie powrócić lub wejść na rynek pracy a pracodawcy otrzymać optymalnie dobranych pracowników” – powiedziała dyrektor Popielska.
Począwszy od 2003 roku bezrobocie w powiecie nowodworskim systematycznie spadało. Niestety w bieżącym roku w związku z sytuacją ekonomiczną w kraju i na świecie odnotowujemy wzrost bezrobocia. Na koniec września 2009 roku w Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 2767 osób co daje wynik o 801 osób większy niż w grudniu 2008 roku. Z analizy przedstawionej przez dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy wynika, że znacznie wzrasta liczba osób nabywających w dniu rejestracji prawo do zasiłku dla bezrobotnych tzn. osób, które przepracowały co najmniej 365 dni w ostatnich 18 miesiącach przed zarejestrowaniem się w PUP.
Wśród bezrobotnych z terenu powiatu nowodworskiego znajdujących się w ewidencji PUP we wrześniu bieżącego roku 20% to osoby posiadające prawo do zasiłku dla bezrobotnych. W tym samym okresie 2008 roku stosunek ten wynosił 15,2%. Wśród rejestrujących się z prawem do zasiłku można wyróżnić jako grupę zawodową ekonomistów, głównie pracowników banków i innych instytucji finansowych z terenu Warszawy. Ponadto są to również pracownicy firm budowlanych pomimo pełni sezonu prac w tym sektorze. Kryzys który dotarł do branży budowlanej przekłada się na mniejszą liczbę ofert pracy pozyskaną przez PUP z tego sektora. Więcej ofert natomiast przekazuje branża handlowa. Wśród pozyskanych w tym roku 879ofert pracy 458 osób podjęło zatrudnienie. W samym Nowym Dworze na koniec września br.  zarejestrowanych było 885 osób czyli o 276 osób więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Powiatowy Urząd Pracy gros swoich środków przeznacza na aktywizację bezrobotnych. Ogółem wsparciem objęto 899 osób. Realizowane są różnorodne formy wsparcia m.in. prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, prace społecznie użyteczne, przygotowanie zawodowe, środki na podjęcie działalności gospodarczej,   środki na wyposażenie stanowiska pracy, studia podyplomowe, szkolenia. Największym powodzeniem cieszą się staże i szkolenia. Na staże zdecydowało się 306 bezrobotnych a na szkolenia skierowano ogółem ponad 520 osób. Ponad 400 z nich ukończyło kursy a 120 kontynuuje dokształcanie. „Wszystkie dotychczasowe podejmowane przez nas działania mają znaczący wpływ na stabilizację coraz trudniejszej, kryzysowej sytuacji na lokalnym rynku” mówi pani Jadwiga Popielska. Na potwierdzenie dodaje ”dzięki zastosowanej aktywizacji, 1357 osób bezrobotnych zostało w 2009r. wyrejestrowanych z ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy i tym samym powróciło na rynek pracy”.
W trakcie prezentacji dyrektor Popielska przedstawiła tez informację nt. środków finansowych jakimi dysponuje kierowana przez nią placówka i na co są one przeznaczane. Budżet PUP-u składa się ze składek płaconych przez pracodawców za każdą pracującą osobę na Fundusz Pracy, z przeznaczeniem na zasiłki i aktywizację osób bezrobotnych. Dodatkowo urząd otrzymuje środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z przeznaczeniem na współfinansowanie projektów. Składki zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku finansowane są za pośrednictwem PUP-u przez Wojewodę a środki na funkcjonowanie urzędu przekazuje starostwo powiatowe.
W dalszej części obrad radni pojęli uchwały w sprawie:
- zmian w budżecie miasta na 2009 rok,
- wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy (grunt przyległy, garaże, pawilony i inne),
- wyrażenia zgody na nabycie przez miasto nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej (ul. Sukienna),
- zasad zbycia zasiedlonych lokali mieszkalnych na rzecz najemców tych lokli.
- nadania nazwy dla ronda na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.  Rondo znajdujące się w centrum miasta otrzymało imię Generała Hallera. 
W sprawach różnych radni dyskutowali m.in. nt. terminu otwarcia szaletu miejskiego i przejścia dla pieszych na ul. Bohaterów Modlina na wysokości parkingu. Mieszkańcy zgłaszają niedostateczne doświetlenie tego miejsca i proszą o zamontowanie dodatkowej lampy i przycięcie drzew. 
Radni interesowali się także kwestią lodowiska, które ma stanąć w mieście w okresie zimowym. „Nastąpi prawdopodobnie zmiana lokalizacji lodowiska” – powiedział burmistrz Jacek Kowalski. Jak zapewnia dostawca, warunki techniczne pozwalają na usytuowanie go w parku miejskim. Za zmianą lokalizacji przemawiają też względy bezpieczeństwa. „W parku są większe możliwości zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników” dodał burmistrz.
Radni zapoznali się też z informacją nt. spotkania jakie odbyło się w przedszkolu w Modlinie Starym pod roboczym tytułem „Z historią na ty”. (szczegóły na www.nowydwormaz.pl ). 
Ostatnim tematem dyskusji była kwestia cmentarza komunalnego, terenu i możliwości jego szybkiego uruchomienia. Burmistrz zapewnił, że ta sprawa znana jest władzom Nowego Dworu, które zdają sobie sprawę, że miejsce na dotychczasowej nekropolii w centrum miasta po woli się wyczerpuje. Dodał też, że prowadzone są rozmowy z proboszczem parafii Św. Piotra i Pawła na temat uruchomienia cmentarza parafialnego dla tej dzielnicy. Jak zapewnił, radnym i mieszkańcom zostanie przekazana informacja o szczegółach i efektach rozmów.
Wytworzył:
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2009-11-04 12:10:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2009-11-04 12:12:59)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380