☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 16.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Służba BHP

Głównym Specjalistą  ds. BHP jest pani Ewa Pałac

tel: 22 51 22 251

e-mail: ewa.palac@nowydwormaz.pl

Stanowisko ds. BHP podlega  Burmistrzowi Miasta

Podstawowy zakres działania Służby BHP to:

 1. przeprowadzanie wstępnych i okresowych szkoleń pracowników w zakresie przepisów i zasad BHP, dotyczących prac wykonywanych przez pracowników;
 2. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP;
 3. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
 4. sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu BHP zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
 5. występowanie do przełożonego o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków z zakresu BHP;
 6. udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu BHP;
 7. udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań BHP w tych założeniach i dokumentacji;
 8. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
 9. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 10. doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad BHP;
 11. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;
 12. kierowanie pracowników na badania lekarskie: wstępne, kontrolne, okresowe oraz na szczepienia ochronne;
 13. współpraca z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną;
 14. opracowanie i aktualizacja wewnętrznych regulaminów i instrukcji dotyczących BHP;
 15. realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa.
Wytworzył:
Bańbura Sebastian
Udostępnił:
Martyna Kordulewska
(2010-02-02 08:43:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2020-02-06 12:04:07)

 
 
liczba odwiedzin: 14337246

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X