☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 16.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności

Inspektorem ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności jest Pan Andrzej Dybowski 

tel: 22 51 22 250

e-mail: andrzej.dybowski@nowydwormaz.pl 

Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności podlega  Burmistrzowi Miasta

 

Podstawowy zakres działania Stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności to:

1) prowadzenie analiz i opracowywanie aktualnych prognoz dotyczących sytuacji kryzysowych i klęsk żywiołowych oraz miejsc zagrożeń;
2) opracowanie oraz aktualizowanie Miejskiego Planu Zarządzania Kryzysowego;
3) opracowanie i aktualizowanie planu ewakuacji ludności na wypadek zagrożenia powodziowego lub innego masowego zagrożenia;
4) organizowanie oraz zapewnianie sprawnego funkcjonowania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
5) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej szczebla powiatu i gmin sąsiednich;
6) organizowanie i prowadzenie szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego;
7) przygotowywanie posiedzeń Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
8) opracowanie dokumentacji dotyczącej pracy czasowo funkcjonującego Miejskiego Centrum Zarządzenia Kryzysowego;
9) organizowanie oraz przygotowywanie do działań czasowo funkcjonującego Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego na bazie obsady osobowej Stałego Dyżuru Burmistrza;
10) realizacja innych zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym;
11) prowadzenie analiz sił i środków OC na obszarze Miasta;
12) opracowywanie i aktualizowanie planu OC Miasta;
13) opracowywanie miejskiego planu świadczeń osobistych i rzeczowych dla potrzeb OC;
14) wykonywanie zadań w zakresie tworzenia formacji OC;
15) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem budowli ochronnych i urządzeń specjalnych oraz obiektów i urządzeń na potrzeby kierowania OC;
16) opracowywanie rocznych wytycznych i planów zasadniczych zamierzeń w zakresie OC;
17) koordynowanie przedsięwzięć w zakresie ewakuacji załóg zakładów pracy i ludności;
18) realizowanie przedsięwzięć związanych z udziałem sił i środków OC w akcjach zapobiegania i likwidacji klęsk żywiołowych oraz prowadzenie akcji ratunkowych;
19) organizowanie szkoleń/ćwiczeń OC, w tym szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony;
20) opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie OC;
21) przygotowywanie zaciemnienia i wygaszania oświetlenia w Mieście, zakładach pracy i środkach transportowych;
22) prowadzenie magazynu OC;
23) organizowanie wykonania zadań w ramach pozamilitarnych przygotowań obronnych przez jednostki organizacyjne;
24) opracowywanie rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonania zadań obronnych;
25) opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej;
26) opracowywanie, uzgadnianie i przekładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania Miasta, a także stosownych programów obronnych;
27) opracowywanie i uaktualnianie planu przygotowań na potrzeby obronne, podmiotów leczniczych funkcjonujących na terenie Miasta;
28) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Burmistrza, zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa;
29) opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej;
30) opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji Stałego Dyżuru Burmistrza;
31) planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych;
32) realizacja innych zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz przepisów szczegółowych w tym zakresie;
33) planowanie budżetu oraz realizowanie wydatków na potrzeby zarządzania kryzysowego, OC i obronności.
 
Wytworzył:
Bańbura Sebastian
Udostępnił:
Martyna Kordulewska
(2010-02-02 08:46:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2020-01-28 10:33:59)

 
 
liczba odwiedzin: 14337212

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X