☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Czwartek 11.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XLVIII Sesja Rady Miejskiej - sprawozdanie

We wtorek, 25 maja odbyło się posiedzenie Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim. Prowadził je Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski.

Głównym i najobszerniejszym tematem sesji była relacja burmistrza miasta nt. działań podjętych w czasie trwania zagrożenia powodziowego na terenie Nowego Dworu. Burmistrz omówił zakres w jakim ucierpiało miasto i jego mieszkańcy oraz działania podjęte podczas największego stanu zagrożenia, którego kulminacja miała miejsce w weekend poprzedzający obrady Burmistrz zaznaczył, że do pomocy przy napełnianiu worków, ich układaniu i do innych prac zgłosiło się bardzo wielu mieszkańców miasta. „Bardzo im za tę pomoc dziękujemy” dodał na koniec. (szczegóły zamieściliśmy w poprzednim wydaniu Faktów).
W dalszej części posiedzenia Radni podjęli następujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2010,
- zmieniającą uchwałę nr XLIII/408/2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu,
- zmieniająca uchwałę nr XLII/399/2009 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2009 r.,
- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy (ul. Ledóchowskiego),
- w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, w związku ze sprzedażą lokalu wraz z ułamkową częścią gruntu,
- w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie przez gminę - miasto Nowy Dwór Mazowiecki prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (ul. H Kołłątaja),
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę - miasto Nowy Dwór Mazowiecki nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych (ul. Graniczna),
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej (ul. Żołnierzy Września).
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej (ul. Kopernika).

Radni podjęli także uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2010-2013 z uwzględnieniem perspektywy do 2032 roku)”.
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Nowego Dworu Mazowieckiego z wraz z przeprowadzoną w kwietniu 2008r inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest powstał na zamówienie władz miasta i ma na celu po pierwsze: wypełnienie obowiązku ustawowego dot. posiadania i wdrażania PROGRAMU, po wtóre spowodowanie w konkretnej perspektywie czasowej, wyeliminowania wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie miasta.
Ponadto powstanie PROGRAMU otwiera drogę do dofinansowania działań związanych z demontażem, transportem i składowaniem (utylizacją) wyrobów azbestowych (wraz z inwentaryzacją szacującą rozmiar zjawiska). Wreszcie jego realizacja wpłynie wydatnie na poprawę stanu środowiska poprzez podwyższenie jakości powietrza atmosferycznego, a tym samym zwiększy komfort życia i pracy w mieście, podnosząc efektywnie jego atrakcyjność oraz wartość materialną obiektów.
Program szczegółowo omawia m.in. zagrożenia związane z azbestem, procedury jego usuwania opis najlepszych dostępnych technik związanych z pracami z azbestem i działania alternatywne oraz finansowanie prac związanych z usuwaniem azbestu. Cały program dostępny jest na miejskich stronach internetowych:  www.bip.nowydwormaz.pl/public/popup.php?id_menu_item=93004
 

Wytworzył:
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2010-06-18 10:58:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2010-06-18 11:00:20)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380