L Sesja Rady Miejskiej - sprawozdanie

(Nie)wakacyjna sesja

2 lipca odbyła się 50. już sesja Rady Miejskiej, na której podjęto aż 15 uchwał. Na tapecie znalazły się także m.in.: organizowane przez Miasto formy wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, kondycja WOPR-u oraz koszty utrzymania basenu i NOK-u.
Lato w mieście i nad wodą
Na początku obrad Burmistrz i Przewodniczący Rady Miejskiej wręczyli pamiątkowe odznaczenia z okazji 20-lecia samorządu osobom, które z różnych względów nie otrzymały ich 12 czerwca na uroczystej sesji. Byli to: Marek Ciesielski, Tadeusz Sosiński i Jadwiga Świderska. Po raz kolejny zabrakło Jolanty Wacławek. Po tym uroczystym akcencie minutą ciszy uczczono pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej.
Następnie radni dyskutowali o formach wypoczynku letniego dla nowodworskich dzieci i młodzieży. Roman Biliński, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, nazwał ofertę przygotowaną przez Miasto bardzo interesującą. Radny Włodzimierz Oleksiak stwierdził, że oferta ta jest lepsza niż w latach poprzednich. Zwrócił też uwagę na możliwość wykorzystania Orlików w okresie wakacyjnym.
Gościem specjalnym na sesji był Jacek Kolanko, wiceprezes WOPR-u. Przedstawił informację o posiadanych przez stowarzyszenie zasobach (4 jednostki szybkie – motorówki, skuter wodny z wyposażeniem, 28 ratowników) i przekazał, że nie ma jeszcze wyników badań SANEPID-u na temat stanu wód w kąpieliskach. Radni zasypali go lawiną pytań o starty, jakich doznał WOPR w okresie powodzi. Zebrani dowiedzieli się, dzięki temu o zniszczeniach, jakich doznała siedziba WOPR-u w trakcie powodzi (1,60 m wody w budynku), planach na jej modernizację (powiększenie świetlicy) i trudnościach finansowych. Przy tej okazji radni po raz kolejny wyrazili zaniepokojenie zarośniętymi wałami przeciwpowodziowymi, należącymi do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Jak się okazało, jedna specjalistyczna kosiarka tej instytucji przypada na 600 km wałów. Miasto rozważa zakup własnej kosiarki.
Radni zapoznali się z informacjami na temat planowanych kosztów utrzymania basenu i nowego NOK-u. Dyrektor tej ostatniej placówki wyrażał nadzieje, że wraz z większą kubaturą siedziby uda się poszerzyć ofertę kulturalną placówki.
Uchwały i chryzantemy
Na sesji podjęto 15 uchwał. Dotyczyły one:
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim;              
- zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2010;              
- określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze;               
- zmiany Uchwały z dnia 25 maja 2010r. nr XLVIII/450/2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie przyjęcia 'Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2010-2013 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032 roku)';               
- zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim;              
- zgody na nabycie przez gminę - miasto Nowy Dwór Mazowiecki nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych;              
- wyrażenia zgody na nabycie przez gminę - miasto Nowy Dwór Mazowiecki nieruchomości stanowiącej własność osoby prawnej ;              
- wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie budowy krytej pływalni w Nowym Dworze Mazowieckim i zabezpieczenia roszczeń z tytułu zwrotu środków ;             
- wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu wraz z ułamkową częścią gruntu przez obecnego nabywcę przed upływem 5 lat od daty sporządzenia umowy notarialnej;               
- nadania nowej nazwy ulicy na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki;               
- wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki przez Jednostkę Wojskową 3491- Centralne Warsztaty Uzbrojenia i Elektroniki Lotniczej w Nowym Dworze Mazowieckim;               
- rozpatrzenia skargi.
Zdecydowaną większość uchwał przyjęto jednogłośnie. Z dokumentami można zapoznać się na stronie
www.bip.nowydwormaz.pl w zakładce „Uchwały Rady Miejskiej”.
Ożywioną dyskusję wywołała uchwała w sprawie nadania nowej nazwy ulicy (chodzi o ulicę przy cmentarzu). Zarząd Osiedla nr 1, w rejonie którego znajduje się ulica, wytypował aż 4 nazwy. Ostatecznie ulicy nadano wdzięczną i subtelną nazwę „Chryzantemy”.  
Interpelacje, zapytania i sprawy różne
W tej części obrad na pytania radnych odpowiadał Zastępca Burmistrza, Janusz Mikuszewski. Obradom przewodził zaś Sławomir Olikowski. Jeden z poruszanych tematów dotyczył powstających w Nowym Dworze Mazowieckim sklepów z dopalaczami. Problem, z którym boryka się cała Polska dotarł i do naszego Miasta. Zastanawiano się, jak mu zaradzić. Tzw. „artykuły kolekcjonerskie” mocno zaniepokoiły radnych. Tym bardziej, że w świetle prawa działalność wspominanych sklepów jest legalna. Waldemar Gajewski jako rozwiązanie zaproponował interpelacje poselskie.
Szereg spraw dotyczył Twierdzy Modlin. Była mowa o sali sportowej (projektant wycofał się z drugiego etapu prac – projektu wykonawczego, na skutek czego prawdopodobnie odbędzie się kolejny przetarg na projekt wykonawczy i budowę) i o miłośnikach szybkiej jazdy – motocyklistach. Problemy swojego osiedla (Okunina) sygnalizował również Tadeusz Sosiński.
Radni dyskutowali także o basenie. Na terenie budowy wybiła woda gruntowa. Jest to sytuacja, której nikt nie mógł przewidzieć, związana oczywiście z ostatnią powodzią. Janusz Mikuszewski informował o prowadzonych na budowie ekspertyzach. Są obawy, że oddanie inwestycji do użytku może się opóźnić. Jak stwierdził jednak Zastępca Burmistrza – lepiej jest zaczekać, ale mieć za to pewność, że budowla i zarazem jej użytkownicy będą bezpieczni. Trudno nie zgodzić się z taką argumentacją.
Wytworzył:
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2010-07-06 15:43:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2010-07-07 07:48:38)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki