LIV Sesja Rady Miejskiej - sprawozdanie

Przygotowania do pierwszego dzwonka!

Zapewnienie bezpiecznej drogi do szkoły oraz przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego były wiodącymi tematami sierpniowej sesji Rady Miejskiej. Posiedzenie poprowadził Przewodniczący Rady Krzysztof Bisialski.

Od 1 września trwa akcja „Bezpieczna droga do szkoły”. Jak powiedział burmistrz miasta Jacek Kowalski jej celem jest zabezpieczenie, szczególnie najmłodszym uczniom, jak najlepszego i najwygodniejszego przejścia do szkoły. W związku z tym podpisane zostały umowy z trzema stop menami, którzy będą przeprowadzać uczniów przez najbardziej uczęszczane przejścia do szkół. Ponadto akcję wspierają Straż Miejska i Komenda Powiatowa Policji.
Szeroko dyskutowany był punkt dot. przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego. Jak czytamy w informacji przygotowanej przez Wydział Edukacji w porównaniu z poprzednim rokiem liczba oddziałów będzie większa o 7, a liczba  uczniów wzrośnie o 145. Planowana liczba godzin zajęć zatwierdzonych w arkuszach organizacyjnych szkół wzrośnie o 200.  Do 28 oddziałów w nowodworskich przedszkolach przyjęto 671 dzieci.
Ok. 140 najmłodszych, głównie niespełna 3-latków, nie zostało przyjętych do przedszkoli z powodu braku miejsc.
Łącznie od 1 września 2010 r. w przedszkolach i szkołach podstawowych znajdzie miejsca  912. dzieci w wieku od 3 do 6 lat co stanowi około 80 % ogólnej liczby dzieci w tym wieku (średnia krajowa to ok. 60%).
W trakcie omawiania wyników egzaminów końcowych w szkołach wywiązała się dyskusja nt. poziomu nauczania w placówkach. Roman Biliński w imieniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu wyraził zaniepokojenie niższymi niż w zeszłym roku efektami ich wyników.
W trakcie obrad radni wysłuchali też informacji burmistrza miasta nt. działalności spółek gminnych tj. Zakładu Energetyki Cieplnej, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (ZWiK) oraz Spółki Mazowiecki Port Lotniczy „Warszawa - Modlin”.
Jak powiedział burmistrz, spółki realizują zadania miasta wynikające  z ustawy o samorządzie gminnym tj. zaopatrzenie w wodę i ciepło i odbiór ścieków. „Obie spółki maja się nieźle” powiedział burmistrz Kowalski „Bilans za pierwsze półrocze w obu tych spółkach wygląda pozytywnie. Plan inwestycyjny przyjęty przez zgromadzenie wspólników jest realizowany” - dodał. 
Przypomniał też, że ZWiK realizuje duży program finansowany w dużej mierze ze środków unijnych pn. „Modernizacja oczyszczalni wraz z siecią wod-kan”. Spółka ZEC także stale się inwestuje w nowe przyłącza. „Nasze miasto się rozwija, powstają nowe osiedla i spółka podąża za tym rozwojem” – stwierdził burmistrz. 
W przypadku spółki MPL „Warszawa-Modlin” na ukończeniu jest etap podniesienia udziałów. W tej chwili jest on zrealizowany w 90 %. Dzięki temu spółka ma już zabezpieczenie na realizację inwestycji lotniskowych. Rozstrzygnięty został też przetarg na inwestora zastępczego. 
Działalność organizacji i stowarzyszeń społecznych, ich współpraca z władzami miasta realizacja zadań powierzonych przez gminę także były tematem omawianym przez  Radę. Jako pierwsza w tym miejscu zabrała prezes TPD p. Elżbieta Gauza. Podziękowała za bardzo dobrą współpracę z władzami miasta, dzięki której Towarzystwo mogło zorganizować wiele ciekawych aktywności dla swoich podopiecznych m.in. konkursy i wycieczki. Wsparcie Rady i Burmistrza Miasta było nieodzownym elementem realizacji projektu „Z podwórka do parlamentu”. Za to wsparcie oraz za obecność podczas imprez organizowanych przez TPD  p. Gauza serdecznie wszystkim podziękowała.
Wyrazy uznania dla władz miasta popłynęły też z ust przedstawicielki Stowarzyszenia Psychologów i Pedagogów działającego przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Prezes Nowodworskiego Stowarzyszenia Amazonek. Wszystkie organizacje zgodnie zwróciły uwagę na pomoc miasta i jej wagę w ich codziennej pracy. 
W dalszej części obrad radni  przyjęli uchwały w sprawie:
- zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasta Nowy Dwór Mazowiecki: ul. Towarowa, ul. Miodowa, ul. Warszawska oraz dwóch nieruchomości położonych przy ul. Długiej, 
- wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym wraz z u,łamkową częścią gruntu (ul. Gen. Bema 229),
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu .
 

Wytworzył:
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2010-09-21 09:34:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2010-09-21 09:35:45)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki