☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Sobota 03.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

LV/499/10

Uchwała Nr LV/ 499 /2010
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 28 września  2010 r.

 


w sprawie:  wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pn:  „Przebudowa drogi gminnej ul. Gen. Berlinga w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 630 do ul. Łęcznej.” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.

 
Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 6; pkt. 9 lit. e Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim  uchwala, co następuje:
 
§1
Wyraża zgodę na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi gminnej ul. Gen. Berlinga w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 630 do ul. Łęcznej.” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.
 
§2
Na realizację zadania inwestycyjnego, o których mowa w § 1,  zobowiązuje się  zabezpieczyć  w budżecie Miasta na rok 2011 środki finansowe w wysokości 4.991 370,25 zł.
 
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisialski

Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2010-10-01 09:18:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2010-10-01 09:19:03)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4342036