LVI Sesja Rady Miejskiej - sprawozdanie

22 miliony na remonty …

Ponad 22 miliony złotych w minionych czterech latach wydano z miejskiej kasy na remonty cząstkowe dróg i chodników. Głównie temu tematowi poświęcona była druga część prezentacji jaką podczas obrad Rady Miejskiej przedstawił Burmistrz Miasta Jacek Kowalski.

Sesja odbyła się 26 października br. Prezentację burmistrz przedstawił w siódmym punkcie dziennego porządku obrad tj. „Ciąg dalszy sprawozdania realizacji inwestycji na terenie miasta”. 
Ta część sprawozdania dotyczyła  głównie remontów dróg i chodników na terenie miasta. Na poprzedniej sesji (o czym pisaliśmy w Faktach Nowodworskich wyd. XVII/IX 2010 przyp. red.) zostały przedstawione inwestycje miejskie w latach 2006-2010 oraz informacja nt. stanu nowodworskiej oświata, nakładów finansowych na jej rozwój i remonty placówek. Omówione zostały też środki zewnętrzne jakie pozyskuje miasto na poszczególne zadania.
„Dlatego dziś – jak powiedział na wstępie burmistrz Kowalski – przedstawione zostaną naprawy cząstkowe dróg i chodników”.
„Duża część z nich jest realizowana nie jako inwestycje, a jako remonty, co jest cechą charakterystyczną naszego miasta . Bardzo dużo zadań jest realizowanych właśnie w ten sposób i myślę że dzięki temu udało nam się tak dużo zrobić. Zwłaszcza takich rzeczy, z których mieszkańcy mogą na co dzień korzystać.” - dodał. 
Remonty cząstkowe dróg i chodników pochłonęły w mijającej kadencji samorządu ponad 22 miliony złotych. Warto zaznaczyć, że najwięcej środków budżetowych na te zadania zostało przeznaczonych w bieżącym roku. Począwszy od 2007 roku ta kwota systematycznie się zwiększa osiągając obecnie dużo ponad 4 miliony złotych.
CENTRUM i OSIEDLE MŁODYCH
Przedstawiona podczas sesji prezentacja składała się z bloków obejmujących remonty ulic i chodników w poszczególnych częściach miasta (Centrum, Osiedle Młodych, Twierdza Modlin, Modlin Stary) zadania zrealizowane w porozumieniu z radnymi i mieszkańcami, doposażenie placów zabaw na terenie miasta oraz niektóre zadania inwestycyjne będące obecnie w trakcie realizacji.
Na początek omówione zostały remonty w centrum miasta. Na ten cel w ciągu ostatnich czterech lat wydano 8 milionów złotych.
„Na ulicy Mazowieckiej konieczna była zmiana organizacji ruchu. W tej chwili jest to ulica jednokierunkowa i gdyby nie ta decyzja pewnie dziś klienci dość dużych podmiotów usytuowanych przy ul. Mazowieckiej tj. Biedronki i kilku dużych sklepów mieliby problem z zaparkowaniem samochodów. Dzięki tej decyzji handel w tej części centrum mógł się rozwinąć na tyle aby i klienci byli zadowoleni i właściciele sklepów” stwierdził burmistrz.
Kolejne zrealizowane w centrum zadanie to remont nawierzchni i chodników w ulicy Lotników. „Tam wykonaliśmy remont chodników po dwóch stronach parku.  Jak wiemy ul. Lotników dzieli park na pół.  Teraz pojawiają się wnioski o to by zamknąć tę część ulicy dzielącą park. Ale dyskusja  na ten temat jest jeszcze przed nami” – powiedział burmistrz.
Omawiając remont chodników przy ul. Nałęcza burmistrz wspomniał o czekającej miasto w niedługim czasie remoncie nawierzchni tej ulicy. Wcześniej jak zaznaczył nie było to możliwe, bo ZEC i ZWIK realizowały tam swoje inwestycje ziemne.
Po kompleksowej modernizacji, remoncie nawierzchni i chodników nowe oblicze zyskała ulica Partyzantów.  Jak powiedział burmistrz „Było to dość duże zadanie, wykonywane na całej długości ulicy Partyzantów. W tej chwili dzięki wybudowanym nowym kamienicom, budynkowi OPS, wyremontowanego budynku szkoły, nowego obiektu na rogu z ul. Sobieskiego i bloku przy ul. Nałęcza, ulica Partyzantów jest w tej chwili jedną z najładniejszych w mieście”.
Wyremontowany został też chodnik łączący ul. Mazowiecką z ul. Legionów.
Tu jest wiele instytucji, które dzięki temu zadaniu poprawiły swoje oblicze a i mieszkańcy w znacznym stopniu odczuli komfort chodzenia po nowo wyremontowanych chodnikach.
Kolejne zrealizowane w centrum miasta inwestycje: ul. Sobieskiego, Piaskowa,  Warszawska - remont drogi wewnętrznej i chodników, Targowa - remont nawierzchni, Magistracka remont parkingu i nawierzchni, Daszyńskiego remont nawierzchni i chodników, Sukienna  - remont nawierzchni i chodników.
Warto zwrócić uwagę na ulicę Słowackiego. Jej kompleksowy remont sprawił „że dziś, 1 listopada nie musimy się wstydzić” – podkreślił burmistrz. Przypomniał też o planowanej w najbliższym czasie rozbiórce baraków przy cmentarzu, co będzie ostatnim elementem poprawiania wyglądu tej ulicy.
Ale to, jak zaznaczył, będzie możliwe dopiero po oddaniu do użytku budynku socjalnego przy ul. Chryzantemy.
W swojej wypowiedzi burmistrz zaznaczył też, że wszędzie tam gdzie jest to możliwe, przy okazji remontów dróg i budowie chodników miasto stara się tworzyć nowe miejsca parkingowe. Doskonałym przykładem jest wspomniana ulica Słowackiego, gdzie wykonano parkingi dla samochodów wzdłuż szkoły oraz parking przy cmentarzu.
Kolejną omawianą dzielnicą było Osiedle Młodych. Tu w ostatnich 4 latach na realizację inwestycji wydano 900 tys. złotych. Wyremontowano ulice Sikorskiego, Szarych Szeregów, wykonano parking przy ul. Wiosennej wyremontowano drogę wzdłuż szkoły.
PÓLKO I i II
Na Pólku w omawianym okresie wydano na naprawy dróg i chodników ponad 2 miliony złotych.  Zrealizowano dalszą część ul. Sukiennej, która po części znajduje się w centrum miasta a po części na Pólku. Tu wykonano nowe chodniki i nawierzchnię drogi ale jak zaznaczył burmistrz Kowalski - szczególnie ważne było zrobienie odwodnienia ulicy. „Dziś po deszczach nie stoją na niej kałuże wody” stwierdził.  Przy ulicy Sukiennej wyremontowano także drogę wewnętrzną.
Ponadto na Pólku wyremontowano ul. Spacerową – tu położono nową nakładkę asfaltową i chodnik. Nowy chodnik i parkingi zostały wykonane także na ulicy Lotników. Na ulicy Zdobywców Kosmosu oprócz nowej nawierzchni i chodnika wykonano tez wjazdy do posesji.
Remonty nie ominęły także drugiej części Pólka.
Ulica Maturzystów, prowadząca wzdłuż szkoły aż do stacji kolejowej zyskała nowy chodnik oraz oświetlenie. Wcześniej droga była oświetlana z WZRB a dzięki remontowi mamy mniej kłopotliwe rozwiązanie jakim jest oświetlenie miejskie.
Imponujące rozmiary miała inwestycja na ul. Chemików. Tu wykonano nową nakładkę asfaltową zarówno w części głównej jak i w części prowadzącej do Szkoły Podstawowej nr 5, wykonano parkingi przy ulicy i blokach oraz wymieniono chodniki. Wykonano też nowe oświetlenie.
Ważnym zadaniem był też remont głównego ciągu pieszego przy ul. Bohaterów Modlina, wraz z parkingami i chodnikami przy blokach.  Tu – jak zaznaczył burmistrz - nie udało się jeszcze zrobić parkingu przy bloku nr 65. O realizację tego zadania miasto występowało do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. „Przyszedł już z MZDW projekt zmiany organizacji ruchu na czas przebudowy ulic  Bohaterów Modlina - Okunin - Granicznej i Nowodworskiej i sprawdzimy czy to zadanie zostało w nim uwzględnione – dodał.
TWIERDZA MODLIN i MODLIN STARY
Na remonty cząstkowe dróg i chodników realizowane w Twierdzy Modlin wydano z budżetu miasta prawie 3 miliony złotych.
Wykonano:  chodniki, nawierzchnie i parkingi m.in. przy ulicach Bema, Chrzanowskiego, Obwodowej, Obrońców Modlina, Św. Barbary,  Poniatowskiego, przy cukierni.
W tej chwili jest rozstrzygnięty przetarg na remont ul. 29 Listopada. Cały ciąg tej ulicy będzie wyremontowany wraz z chodnikami i oświetleniem.
Prezentując zadania zrealizowane w Modlinie Twierdzy burmistrz Jacek Kowalski podkreślił bardzo dobra współpracę ze wspólnotami mieszkaniowymi.
Jako ostatnie w tym bloku omawiane były zadania zrealizowane w Modlinie Starym. Wydatkowano na nie  2 miliony 300 tys. złotych.
Wyremontowano nawierzchnię  i chodniki w ul. Orzeszkowej, Staszica, dworcowej, Źródlanej, Bolesława Prusa, Środkowej Matejki  i wyremontowano chodnik przy ul. Szkolnej. Tu jak zaznaczył burmistrz czeka nas jeszcze dalsza część remontu chodnika i nawierzchni. Dotychczas, ze względu na przesuwanie ogrodzenia szkoły – wykonano remont tylko po jednej stronie tej ulicy.
TERMOMODERNIZACJA
Kolejnym omawianym przez burmistrza blokiem w trakcie prezentacji była termomodernizacja placówek oświatowych. Jak powiedział, częściowo zadanie to zostało zrealizowane w poprzednich latach. Wykonano m.in.  termomodernizację budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 za kwotę  735 tys. złotych i Zespołu Szkół nr 4 w Modlinie Twierdzy, której koszt wyniósł 673 tys. złotych.
Zakres prac remontowych i inwestycji w gimnazjum nr 1 był szeroko omawiany na poprzedniej sesji w dziale oświata.  „Obiekt PG 1 był dotychczas w dużym stopniu modernizowany: wyremontowano dach, zbudowano salę gimnastyczną i  kompleks boisk, wyremontowano piwnice, sale lekcyjne. „Myślę, że wszyscy możemy być dziś z tej szkoły dumni” podsumował burmistrz.
W ostatnim czasie zakończyła się też termomodernizacja dwóch kolejnych obiektów oświatowych tj. Przedszkola nr 1 i Publicznego Gimnazjum nr 2.
Wartość inwestycji w przedszkolu to prawie 367 tys. złotych zaś w PG 2 prawie 1 milion 200 tys. złotych
Obecnie trwa termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 w Modlinie Starym.
PLACE ZABAW
Na zakup i remont urządzeń zabawowych na palach zabaw wydano w latach 2006-2010 prawie 600 tys. złotych.
Burmistrz przypomniał, że był pomysł stworzenia jednego dużego placu w każdej dzielnicy. W praktyce, w porozumieniu z zarządami osiedli i wspólnotami mieszkaniowymi doposażone zostały istniejące, przyblokowe czy też osiedlowe miejsca zabawy dla najmłodszych. „To rozwiązanie powoduje większą dostępność placów dla dzieci” – dodał burmistrz.
Dodatkowo, dwa duże nowoczesne place zabaw będą zlokalizowane w właśnie rewitalizowanym Parku Miejskim. Na przyszły rok planowany jest też remont placu zabaw i stworzenie terenu rekreacyjnego na Osiedlu Młodych.
Ponadto w ramach programu „Radosna Szkoła” budowany jest nowy plac zabaw przy szkole w Modlinie Starym.
INNE INWESTYCJE
Burmistrz zaprezentował też efekty współpracy z mieszkańcami, radnymi i zarządami osiedli pokazując slajdy z innymi inwestycjami m.in. z wybiegiem dla psów na Pólku, wyremontowanymi schodami przy ul. Inżynierskiej, boiskiem osiedlowym na Pólku, Skate parkiem na Osiedlu Młodych.
Ostatnim elementem prezentacji były aktualnie realizowane inwestycje miejskie.  Były to rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 7, przebudowa ul. Gen. Berlinga, budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy, rewitalizacja parku miejskiego i ostatnia informacja dotyczyła budowy basenu. Ta jak powiedział burmistrz, powinna zakończyć się w marcu 2011 roku.
25 października 2010 otwarty został przetarg na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 7 wraz z budową sali sportowej i rozbudową Przedszkola nr 5. Wartość tej inwestycji to ponad 14 milionów złotych.  Przebudowa ul. Berlinga to inwestycja o charakterze obwodnicy Osiedla Młodych. Została zgłoszona do Rządowego Programu Budowy Dróg Gminnych tzw. Schetynówki. Będzie realizowana w 2011 roku. Wartość inwestycji to ponad 6 milionów złotych.
18 października 2010 ruszyła budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 4. Wartość inwestycji to ponad 4 miliony złotych. Kolorystyka budynku będzie nawiązywała do koloru szkoły. Tu , mimo że będzie to budynek nowy, niezbędne były uzgodnienia z konserwatorem zabytków. Zakończenie robót planowane jest na wrzesień 2011 roku.
Rewitalizacja Parku Miejskiego to zadanie, które już od jakiegoś czasu trwa. Jego wartość szacowana jest na ponad 7 milionów złotych. Zakończenie planowane jest w przyszłym roku.
Jeśli chodzi o basen to konieczne było anektowanie umowy. Wysoki poziom wód gruntowych utrzymujący się od majowej powodzi przedłużył budowę inwestycji. Nowy termin jej zakończenia to koniec marca 2011 roku.
W dyskusji, będącej jednocześnie podsumowaniem prezentacji, radni zgodnie podkreślili ogrom pracy wykonanej przy realizacji tych wszystkich zadań. Pracy, której bez wspólnej zgody nie udałoby się wykonać.
Zaznaczyli też, że dziś budżet miasta przekracza 100 milionów złotych i to jest czynnik który dał możliwości omówionego podczas dwóch posiedzeń sesji, rozwoju miasta.

NAGRODA DLA ZEC
W czasie sesji przekazana została tez informacja o nagrodzie jaką otrzymał Zakład Energetyki Cieplnej. Prezes ZEC Roman Głos powiedział, że jest to bardzo istotna dla spółki nagroda, ma ona charakter branżowy. Jej przyznanie było wynikiem analizy wskaźników technicznych, technologicznych i danych finansowych spółki. Badana była sprawność cieplna zakładu, poziom realizowanych inwestycji, nowych przyłączeń i zadłużenie, którego nasz ZEC nie ma. Jury konkursu, którego członkami byli przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki i środowiska naukowe w kategorii przedsiębiorstw do 200 tys. użytkowników przyznało Złoty Laur Zakładowi Energetyki Cieplnej w Nowym Dworze Mazowieckim.
BEZROBOCIE, SŁUŻBA ZDROWIA I UCHWAŁY
Szeroką informację w formie prezentacji nt. problemu bezrobocia w Nowym Dworze Mazowieckim przedstawiła Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy p. Jadwiga Popielska (prezentacja w załączonym pliku).
W trakcie obrad Dyrektor SZP ZOZ P. Zbigniew Kończak poinformował radnych o funkcjonowaniu służby zdrowia na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
Radni podjęli uchwały w sprawie:
1. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2010.
2. zmian Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
3. zmiany Uchwały Nr VII/ 62 /07 z dnia 27 marca 2007r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki;
4. przyjęcia zadania powiatowego przez gminę;
5. wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości (ul. Wojska Polskiego);
6. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy- Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.


Tekst Aneta Pielach - Pierścieniak
 

>>> POBIERZ PREZENTACJĘ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY <<<

Wytworzył:
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2010-11-15 10:31:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2010-11-15 10:35:37)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki