Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie budowy instalacji wytwórni emulsji asfaltowych

 Uchwała Nr …...../ ….......

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia …..........
 
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie budowy instalacji wytwórni emulsji asfaltowych
 
Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Wyraża się negatywną opinię w przedmiocie budowy instalacji wytwórni emulsji asfaltowych na terenie nieruchomości 1/3, 1/12 i 1/13 obręb 8-11 przy ul. Okunin 31 w Nowym Dworze Mazowieckim.  
 
§ 2
Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-01-19 10:57:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-01-19 10:58:04)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki