ZARZĄDZENIE NR 171/2014
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
z dnia 24 października 2014 r.

w sprawie: określenia formularzy wzorów wniosków do Regulaminu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz § 23 ust. 6, § 29 ust. 1 i § 35 ust. 2 Regulaminu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej nr VI/55/11 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: Regulaminu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 1

1. Określam wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Określam wzór wniosku o przyznanie nagrody dla zawodnika/trenera/drużyny/osoby wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Określam wzór wniosku o przyznanie nagrody specjalnej Burmistrza Miasta zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie nr 90/2011 z dnia 19 maja 2011 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski

 


Wytworzył:
Martyna Kordulewska
Udostępnił:
Martyna Kordulewska
(2014-10-27 10:36:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Martyna Kordulewska
(2014-10-27 10:42:38)