OSPRW-1/17

UWAGA! Zamawiającym jest Ochotnicza Straż Pożarna–Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim

Zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x2 dla OSP-RW w Nowym Dworze Mazowieckim

Ogłoszenie o zamówieniu

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Treść SIWZ

Formularze - załączniki do SIWZ zapisane w programie Word do edycji

Dokumenty opublikowano w dniu 13 września 2017 roku 

Zmiana treści SIWZ

Treść zmiany treści SIWZ z dnia 14 września 2017 roku

Dokument opublikowano w dniu 14 września 2017 roku 

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ

Treść wyjaśnień i zmian treści SIWZ z dnia 18 września 2017 roku

Dokument opublikowano w dniu 18 września 2017 roku

Wyjaśnienia treści SIWZ

Treść wyjaśnień treści SIWZ z dnia 19 września 2017 roku

Dokument opublikowano w dniu 19 września 2017 roku

Protokół z otwarcia ofert

Treść protokołu

Dokument opublikowano w dniu 22 września 2017 roku

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Treść ogłoszenia

Dokument opublikowano w dniu 10 października 2017 roku


Wytworzył:
Udostępnił:
Dariusz Brzeziński
(2017-09-13 09:47:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Dariusz Brzeziński
(2017-10-10 15:36:53)