Pracownicy Urzędu Oświadczenia Majątkowe

  • Pracownicy Urzędu (2018-2023)Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu, którzy posiadają uprawnienie do wydawania decyzji administracyjnych z upoważnienia Burmistrza Miasta.