II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2019 roku (zadania: 1. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego, 2. Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego.)