Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na terenie wpisanym do rejestru zabytków (otoczenie zabytku, układ urbanistyczny)