I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pozostałej działalności w pomocy społecznej w 2020r