Ewidencje ogólnodostępne

Placówek oświatowych

          ewidencję prowadzi Samodzielne Stanowisko ds. Edukacji

Działalności gospodarczej
          ewidencję prowadzi Wydział Spraw Obywatelskich


Zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
          ewidencję prowadzi Wydział Spraw Obywatelskich

Obiektów świadczących usługi hotelarskie
          ewidencję prowadzi Wydział Organizacyjny
Wytworzył:
Bańbura Sebastian
Udostępnił:
Artur Żuk
(2003-06-17 13:15:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2018-06-04 16:13:03)