ZWiK-zadania

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o.


Zadania  (odpis z aktu zalożycielskiego)
  • Pobór i Uzdatnianie wody z wyjątkiem działalności usługowej
  • Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody
  • Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych, rurociagów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych lokalnych
  • Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych
  • Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską
  • Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
  • Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego
  • Badania i analizy techniczne
  • Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana
  • Odprowadzanie ścieków
Wytworzył:
Artur Żuk
Udostępnił:
Artur Żuk
(2003-06-25 10:36:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Jacek Kosiorek
(2008-06-20 08:54:53)