90/2011

Załączniki znajdują się pod treścią Zarządzenia.

ZARZĄDZENIE NR 90/2011
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
z dnia 19 maja 2011 r.


w sprawie: określenia formularzy wzorów wniosków do Regulaminu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 23 ust. 6 i § 35 ust. 2 Regulaminu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej nr VI/55/11 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: Regulaminu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki.


§ 1


1. Określam wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 


2. Określam wzór wniosku o przyznanie nagrody dla zawodnika/trenera/drużyny/osoby wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.


3. Określam wzór wniosku o przyznanie nagrody specjalnej Burmistrza Miasta zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski

Załącznik nr 1: docx, pdf
Załącznik nr 2: docx, pdf
Załącznik nr 3: docx, pdf
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-05-19 10:05:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-05-19 10:14:22)