66/2012

ZARZĄDZENIE  NR 66/2012

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 13 kwietnia 2012r.

w sprawie:  powołania zespołu powypadkowego

 

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870),

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję z dniem 30 kwietnia 2012r. zespół powypadkowy w składzie:

1)  Ewa PAŁAC – inspektor Służby BHP w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim.

2)  Lidia BISIALSKA – przedstawiciel pracowników w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim.

 § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

  Z up. Burmistrza

                                                                                /-/ Jacek Gereluk

                                                                          Zastępca Burmistrza

Wytworzył:
Służba BHP
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2012-04-23 16:01:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-04-23 16:02:45)