Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 189 / 2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2012