Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie trasy Gen. Thommee