Informacja o posiedzeniach merytorycznych komisji Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim