Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie)

Nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie (50-lecie)Wymagane dokumenty:
 1. Dowody osobiste Jubilatów (do okazania)
 2. Wniosek

Opłaty:
bez opłat


Miejsce złożenia dokumentów:
- Urząd Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim, Urząd Stanu Cywilnego pok. nr 11,

 tel. (22)  51 22 270,271


Termin i sposób załatwienia sprawy :
- Do 180 dni


Podstawa prawna

Ustawy z dnia 16 października 1992 o orderach i odznaczeniach (t.j. Dz. U. z 1992 r., Nr 90, poz.450 ze zm.).
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (tj. Dz. U. Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.).

 

Wniosek o medale  50 lecie (PDF<1MB)

Wytworzył:
Edyta Nowakowska
(2016-07-12)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2015-04-15 22:59:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2019-01-30 15:38:13)