Uchwała Nr XII/ 117/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki