Uchwała NR XVII/181/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 08 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w rejonie ulicy Przemysłowej