Informacja

o posiedzeniach merytorycznych komisji Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w miesiącu kwietniu 2016 roku.

 

Posiedzenia merytorycznych komisji Rady Miejskiej w miesiącu kwietniu będą się odbywały w sali nr 410 (p. IV) Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Zakroczymska 30.

 

 

Dnia 20.04.2016 r.  godz. 13 30  Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

Tematyka posiedzenia:

1.  Informacja nt. funkcjonowania gminnych szkół, przedszkoli i Zespołów Szkół na terenie miasta – problemy, potrzeby, bezpieczeństwo uczniów, zjawiska patologiczne.

2.  Informacja nt. kosztów utrzymanie placówek oświatowych w 2015 roku.

3.  Informacja pisemna nt. realizacji i skuteczności programów profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży.

4.  Zaopiniowanie materiałów na kwietniową Sesję Rady Miejskiej.

5.  Sprawy różne.

 

 

Dnia 21.04.2016 r. godz. 10 00  Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Tematyka posiedzenia:

1.  Bezpieczeństwo na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki – informacje i udział: Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowego PSP, Komendanta Straży Miejskiej, Prezesa OSP, Prezesa OSP RW, Prezesa WOPR, Inspektora ds. Zarządzania Kryzysowego.

2.  Stan przygotowania Miasta w okresie zagrożenia powodziowego.

3.  Stan gotowości OSP do zwalczania zagrożeń pożarowych.

4.  Informacja nt. planów związanych z nową organizacją ruchu w Mieście oraz plany wprowadzenia strefy płatnego parkowania.

5.  Monitoring wizyjny miasta – plany rozbudowy, funkcjonowanie - informacja pisemna i udział Naczelnika Wydziału Informatyki.

6.  Zaopiniowanie materiałów na kwietniową sesję Rady Miejskiej.

7.  Sprawy różne. 

 

 

Dnia 22.04.2016 r. godz. 12 15  Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego.

Tematyka posiedzenia:

1.  Analiza finansowa funkcjonowania umowy na administrowanie zasobami komunalnymi przez ZBK Sp. z o.o. – informacje pisemne i udział Prezesa ZBK oraz Skarbnika Miasta.

2.  Analiza działalności finansowej NOSiR, NOK, MiPBP, OPS i MZO na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2015 rok.

3.  Zaopiniowanie materiałów na kwietniową Sesję Rady Miejskiej.

4.  Sprawy różne.

 

 

Dnia 25.04.2016 r.  godz. 11 00  Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych.

Tematyka posiedzenia:

1.  Informacja nt. realizacji w 2015 roku współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego.- informacja pisemna i udział Naczelnika P. Agnieszki Sejda.

2.  Informacja nt. realizacji zgłaszanych przez Komisję wniosków w 2015 roku oraz w roku 2016  dotyczących badań profilaktycznych kobiet i mężczyzn.

3.  Zaopiniowanie materiałów na kwietniową sesję Rady Miejskiej.

4.  Sprawy różne.

 

Dnia 25.04.2016 r.  godz.13 30  Komisja Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska.

1.  Analiza problematyki mieszkaniowej w zasobach komunalnych – informacja pisemna i udział Prezesa ZBK Spółka z o.o. Pani Anny Rutkowskiej.

2.  Utrzymanie czystości i porządku w gminie Nowy Dwór Mazowiecki ze szczególnym

    uwzględnieniem gospodarki przejętymi odpadami –informacja pisemna za 2015 rok,

     godz. 14 30  udział Dyrektora MZO P. Mariusza Prusek oraz Naczelnika Wydziału  

     Gospodarki Komunalnej P. Dariusza Tabęckiego. 

3.   Informacja nt. planów związanych z nową organizacja ruchu w mieście oraz plany wprowadzenia strefy płatnego parkowania – etap prac, informacja i udział Naczelnika WGK Dariusza Tabęckiego i Komendanta SM Piotra Rogińskiego.

4.  Informacja nt. realizowanych w 2016 roku inwestycji i prac remontowych – informacje

pisemne i udział Hanna Owocka i Dariusz Tabęcki.

5.  Zaopiniowanie materiałów na kwietniową Sesję Rady Miejskiej.

6.  Informacja nt. „spalarni” na terenie ZEC.

7.  Sprawy różne.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Teresa Stokowska
(2016-04-06)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2016-04-06 15:27:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2016-04-06 15:29:18)