Informacja

o posiedzeniach merytorycznych komisji Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w miesiącu wrześniu 2016 roku.

 

 

Posiedzenia merytorycznych komisji Rady Miejskiej w miesiącu wrześniu będą się odbywały w sali posiedzeń nr 312  Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Zakroczymskiej 30.

 

 

Dnia  08. 09. 2016 r.  godz. 14 00  Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Tematyka posiedzenia:

1.  Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 r. w zakresie działalności merytorycznej Komisji.

2.  Opracowanie wniosków Komisji do budżetu miasta na rok 2017.

3.  Sprawy różne.

 

 

Dnia  09.09.2016 r.  godz. 13 30  Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego.

Tematyka posiedzenia:

1.  Zaopiniowanie wykonania budżetu miasta za I – półrocze 2016 roku.

2.  Opracowanie wniosków Komisji do budżetu miasta na 2017 rok.

3.  Sprawy różne.

 

 

Dnia  12.09.2016 r.  godz. 1330 Komisja Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony 

Środowiska.

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja Burmistrza Miasta nt. wykonania budżetu miasta za I – półrocze 2016 r..

2. Opracowanie wniosków Komisji do budżetu miasta na rok 2017.

3. Informacja nt. dowozu dzieci do placówek oświatowych.

4. Sprawy różne.

 

 

 Dnia  14.09.2016 r. godz. 13 30  Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

Tematyka posiedzenia:

1.  Informacja nt. kosztów utrzymania placówek oświatowych w I – półroczu 2016 r..

2.  Zaopiniowanie wykonania budżetu miasta za I-półrocze 2016 r. w zakresie działalności merytorycznej Komisji.

3.  Opracowanie wniosków Komisji do budżetu miasta na 2017 rok.

4. Sprawy różne.

 

Dnia  21. 09. 2016 r.  godz. 13 30   Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

Tematyka posiedzenia:

1.  Sprawozdanie z form realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2016 roku.

2.  Zaopiniowanie materiałów na Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 września  2016 roku.

3.  Sprawy różne.

 

 

Dnia  22.09.2016 r.  godz. 10 00  Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Tematyka posiedzenia:

1.  Zaopiniowanie materiałów na Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 września 2016 roku.

2.  Sprawy różne.

 

 

Dnia  22.09.2016 r.  godz. 14 00 Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych.

Tematyka posiedzenia:

1. Zaopiniowanie  wykonania budżetu miasta za I – półrocze 2016 r. w zakresie działalności   

    merytorycznej Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

2. Zaopiniowanie materiałów na Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 września 2016 roku.

3. Sprawy różne.

 

 

Dnia 23.09.2016 r. godz. 13 30  Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego.

Tematyka posiedzenia:

1.  Zaopiniowanie materiałów na Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 września 2016 roku.

2. Sprawy różne.

 

 

Dnia 26.09.2016 r. godz. 10 00 Komisja Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska.

Tematyka posiedzenia:

1.  Zaopiniowanie materiałów na Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 września 2016 roku.

2. Sprawy różne.

Wytworzył:
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2016-09-05 12:56:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2016-09-05 13:09:33)