Informacja o posiedzeniach merytorycznych komisji Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w miesiącu październiku 2016 roku.

Informacja

o posiedzeniach merytorycznych komisji Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

 w miesiącu październiku 2016 roku.

    

           Posiedzenia merytorycznych komisji Rady Miejskiej w miesiącu październiku br. będą się odbywały w sali nr 312  Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Zakroczymskiej 30.

 

Dnia 18. 10. 2016 r.  godz. 14 00  Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych.   

Tematyka posiedzenia:

1.  Informacja nt. współpracy Miasta z Nowodworskim Centrum Medycznym i innymi podmiotami leczniczymi na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego w 2016 roku.

2.  Zaopiniowanie materiałów na Sesję Rady Miejskiej w dniu 25 października 2016 roku.

3.  Sprawy różne.

 

Dnia 19.10.2016 r. godz. 13 30  Komisja Oświaty, Kultury, sportu i Turystyki.

Tematyka posiedzenia:

1.  Informacja pisemna nt. programu obchodów rocznicy odzyskania niepodległości.

2.  Zaopiniowanie materiałów przygotowanych pod obrady Sesji Rady Miejskiej w dniu

25 października 2016 r..

3.  Sprawy różne.

                                                                                      

Dnia  21.10.2016 r. godz. 13 30   Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego.

Tematyka posiedzenia:

1.  Analiza sytuacji rynku pracy na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki – informacja pisemna i udział Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

2.  Analiza możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.

3.  Zaopiniowanie materiałów na Sesję Rady Miejskiej w dniu 25 października 2016 r..

4.  Sprawy różne.

 

Dnia 24. 10. 2016 r.  godz. 10 00  Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.   

Tematyka posiedzenia:

1.  Stan funkcjonowania monitoringu na terenie miasta, rozwój – etap realizacji oraz wizyta w centrum obsługi monitoringu.

2.  Zaopiniowanie materiałów na Sesję Rady Miejskiej w dniu 25 października 2016 r..

3.  Sprawy różne.

 

 

Dnia 24.10.2016 r.  godz. 14 00 Komisja Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Tematyka posiedzenia:

1.  Przygotowanie Miasta do okresu jesienno- zimowego.

2.  Informacja nt. systemu komunikacji w mieście (oznakowanie – czytelność).

3.  Zaopiniowanie materiałów przygotowanych pod obrady Sesji Rady Miejskiej w dniu

25   października 2016 roku.

4.  Sprawy różne.

 

Informację przygotowała –

Teresa Stokowska.

Wytworzył:
Teresa Stokowska
(2016-10-17)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2016-10-17 11:15:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2016-10-17 11:20:35)