144/2018

ZARZĄDZENIE Nr 144/2017

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 7 września 2017 r.

 

zmieniające Zarządzenie Nr 143/2017 z dnia 1 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji do weryfikacji projektów zgłaszanych w ramach Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2016 poz. 446 z późn. zm.) oraz w związku z pkt. 2 § 3 załącznika do Zarządzenia nr 95/2017 z dnia 18 maja 2017 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

W składzie Komisji do weryfikacji projektów zgłaszanych w ramach Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki powołanej Zarządzeniem Nr 143/2017 Sławomira Krzeczkowskiego zastąpi Agnieszka Kowalska.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

/-/ Jacek Kowalski

Wytworzył:
Martyna Kordulewska
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2017-09-18 11:28:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2017-09-18 11:33:32)