Informacja o dalszych posiedzeniach merytorycznych komisji Rady Miejskiej w miesiącu grudniu 2017 roku, które będą się odbywały w sali 410 (IV piętro) Urzędu Miejskiego

 

Informacja o dalszych posiedzeniach merytorycznych komisji Rady Miejskiej w miesiącu  grudniu 2017 roku, które będą się odbywały w sali 410 (IV piętro) Urzędu Miejskiego:

 

 

W dniu 12 grudnia 2017 r. godz. 12 30  - Komisja Rewizyjna

 Tematyka posiedzenia:

1.  Kontrola środków finansowych przekazanych przez Urząd Miejski Uczniowskim Klubom  

  Sportowym – za okres trzech kwartałów 2017 roku.

2.  Opracowanie i przyjęcie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

3.  Sprawy różne.

 

 

W dniu 13 grudnia 2017 r. godz. 14 00  wspólne posiedzenie Oświaty, Kultury, Sportu i 

                                                            Turystyki z Komisją Zdrowia i Spraw Społecznych

 

W dniu 15 grudnia 2017 r. godz. 11 00 wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju            

                                                            Gospodarczego z Komisją Gospodarki Komunalnej,            

                                                            Inwestycji i Ochrony Środowiska

 

W dniu 18 grudnia 2017 r. godz. 10 00    Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

 

Tematyka posiedzeń Komisji:

 

1.     Zaopiniowanie materiałów przygotowanych pod obrady Sesji Rady Miejskiej w dniu

19 grudnia 2017 r..

2.     Sprawy różne.

 

Wytworzył:
Teresa Stokowska
(2017-12-11)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2017-11-06 10:48:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2017-12-11 12:12:16)