Informacja o posiedzeniach merytorycznych komisji Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w miesiącu lutym 2018 roku.

Informacja

o posiedzeniach merytorycznych komisji Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w miesiącu lutym 2018 roku.

 

    

Posiedzenia stacjonarne merytorycznych komisji Rady Miejskiej w miesiącu lutym 2018 roku będą się odbywały w sali posiedzeń nr 312  Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Zakroczymskiej 30.

 

Dnia 13.02.2018 r.  godz. 12 30  Komisja Rewizyjna.

 Tematyka posiedzenia:

 1. Kontrola realizacji Uchwał podjętych przez Radę Miejską w IV kwartale 2017 roku oraz realizacji Zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych w IV kwartale 2017 roku.
 2. Sprawy różne.

 

Dnia 21.02.2018 r. godz. 12 30  Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych.

Tematyka posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za 2017 r.
 2. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w dniu 06 marca 2018 roku.
 3. Sprawy różne.

 

Dnia 21.02.2018 r.  godz. 14 00  Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja pisemna nt. udzielonej pomocy dzieciom I młodzieży w zakresie przyznanych wszystkich rodzajów stypendiów w 2017 roku.
 2. Zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w dniu 06 marca 2018 roku.
 3. Sprawy różne.

 

Dnia 22.02.2018 r.  godz. 10 00  Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Tematyka posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za 2017 r.
 2. Informacja pisemna nt. bezpieczeństwa i porządku na obiektach sportowych.
 3. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w dniu 06 marca 2018 roku.
 4. Sprawy różne.

 

Dnia 23.02.2018 r. godz. 10 00  Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego.

Tematyka posiedzenia:

1. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w dniu 06 marca 2018 roku.

2. Sprawy różne.

 

Dnia 26.02.2018 r. godz. 13 30 Komisja Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska.

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Utrzymanie czystości i porządku w gminie Nowy Dwór Mazowiecki ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki przejętymi odpadami – informacja pisemna za 2017 rok i udział Dyrektora MZO i Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej.
 2. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w dniu 06 marca 2018 roku.
 3. Sprawy różne.

Dnia 13.03.2018 r.  godz. 12 30   Komisja Rewizyjna

Tematyka posiedzenia:

 1. Kontrola Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim pod względem udzielonych w 2017 roku świadczeń

oraz kontrola realizacji w mieście Nowy Dwór Mazowiecki programu „500 +”

 1. Sprawy różne.
Wytworzył:
Teresa Stokowska
(2018-02-12)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2018-02-12 11:44:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2018-02-12 11:45:44)