Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w rejonie ulicy Jasnej