Informacja

o posiedzeniach merytorycznych komisji Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w miesiącu maju 2018 roku.

Dnia 08.05.2018 r. godz. 12 30      - Komisja Rewizyjna

 

Tematyka obrad:

1. Wykonanie budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki za 2017 rok – spotkanie z Burmistrzem Miasta i Skarbnikiem Miasta.

2. Przygotowanie materiałów i opinii w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta za 2017 rok.

3. Sprawy różne.

 

 

Dnia 23.05.2018 r. godz. 12 15  Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych.

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja Sanepidu o zagrożeniach na terenie miasta (targowiska, wodociągi, kanalizacja, kąpieliska, wścieklizna, kleszcze, dzikie wysypiska, czystość wody pitnej, inne,).
 2. Zaopiniowanie wykonania budżetu miasta za 2017 rok w zakresie działalności merytorycznej Komisji.
 3. Zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
 4. Sprawy różne.

 

Dnia 23.05.2018 r.  godz. 14 00  Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

Tematyka posiedzenia:

 1. Zapoznanie się z programem obchodów XIX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego oraz Dnia Dziecka w 2018 roku – informacja pisemna.
 2. Zaopiniowanie wykonania budżetu miasta za rok 2017 w zakresie działalności merytorycznej Komisji.
 3. Zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Rady Miejski.
 4. Sprawy różne.      

 

Dnia 25.05.2018 r. godz. 13 30  Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego.

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja nt. stanu przygotowania obchodów XIX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 2. Informacja Burmistrza Miasta nt. działalności spółek gminnych: ZBK, ZEC, ZWiK, Energetyka oraz nt. funkcjonowania Lotniska.
 3. Zaopiniowania wykonania budżetu miasta za 2017 rok.
 4. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w dniu 29 maja 2018 r..
 5. Sprawy różne.

 

Dnia 28.05.2018 r.  godz.10 00  Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

1.  Informacja nt. przygotowania służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa 

     podczas XIX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.

2.  Zaopiniowanie wykonania budżetu miasta za 2017 r. z zakresu merytorycznej działalności  

     Komisji.

3.  Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w dniu 29 maja 2018 r..

4.  Sprawy różne.

 

Dnia 28.05.2018 r.  godz.14 00  Komisja Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska.

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja Burmistrza Miasta nt. spółek gminnych: ZWiK, ZEC, ZBK, Energetyka za 2017 rok oraz informacja dot. funkcjonowania Lotniska.
 2. Zaopiniowanie wykonania budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki za 2017 rok.
 3. Informacja Burmistrza Miasta o kondycji finansowej miasta.
 4. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w dniu 29 maja 2018 roku.
 5. Sprawy różne.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2018-05-07 13:39:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2018-05-07 13:40:13)