Zarządzenie nr 1174/2018 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 19 października 2018r

ZARZĄDZENIE NR 174/2018

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 19 października 2018 roku

 

 

w sprawie: powołania komisji odbioru końcowego  zadania inwestycyjnego.

 

         Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo Budowlane” (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, 1276, 1496, 1669), zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję komisję odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą:   „Budowa boiska z nawierzchnią sztuczną przy Szkole Podstawowej nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim”

 

w następującym składzie:

 

  1. Pani Hanna Owocka            -        przewodnicząca komisji
  2. Pan Marek Słomczyński      -        zastępca przewodniczącej komisji
  3. Pan Maciej Dąbrowski         -        członek komisji
  4. Pan Jerzy Kowalik              -        dyrektor SP nr 5, członek komisji

 

Przy udziale:

Wykonawcy: Pan Andrzej Gniado

Prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AK Sport

ul. Lipowa 7, 05-079 Okuniew

NIP 822-212-32-56

Kierownik Robót – Pan Jerzy Bekier

 

§ 2

 

Komisja rozpocznie swoje czynności w dniu 19 października 2018 roku i zakończy pracę protokołem odbioru końcowego.

  

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wytworzył:
Maciej Dąbrowski
(2018-10-19)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2019-01-15 10:24:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2019-01-15 10:29:20)