Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

 

Poniżej prezentujemy oświadczenia majątkowe kierownictwa Spółek z większościowym udziałem gminy oraz jednostek organizacyjnych podległych Burmistrzowi.

Kliknij na nazwisko, aby pobrać oświadczenie majątkowe w formacie PDF (Adobe Acrobat Reader). 

 

Spółki:

Zarząd Budynków Komunalnych Sp.z.o.o.

Prezes Zarządu Anna Rutkowska

za 2018

za 2019

za 2020

za 2021

za 2022

Zakład Energetyki Cieplnej Sp.z.o.o.

Prezes Marek Wrzesiński 

za 2018

w związku z zakończeniem pracy

Prezes Dariusz Tabęcki

w związku z powołaniem na stanowisko

za 2019

za 2020

za 2021

za 2022

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o.

Prezes Janusz Dąbrowski

za 2018

za 2019

za 2020

za 2021

za 2022

V-ce Prezes Aneta Bydoń

za 2018

za 2019

za 2020

za 2021

za 2022

Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o. o.

Prezes Anna Ibekwe

za 2018

za 2019

za 2020

za 2021

za 2022

Jednostki nie posiadające osobowości prawnej:

Miejska Biblioteka Publiczna

Dyrektor Ewa Borkowska

za 2018

za 2019

za 2020

za 2021

za 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej 

Dyrektor Elżbieta Mikiel

za 2018

za 2019

za 2020

za 2021

za 2022

Pani Iwona Kuczera

w związku z wydaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza

za 2021

za 2022

Pani Agnieszka Pogorzelska - w związku z wydaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza

za 2018

za 2019

za 2020

za 2021

za 2022

Pani Anita Kwiecińska

za 2018

w związku z cofnięciem uprawnień do wydawania decyzji w im. organu 

Pani Anita Strzelczak - w związku z wydaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza
za 2018

za 2018

za 2019

za 2020

za 2021

za 2022

Miejski Zakład Oczyszczania

Dyrektor Mariusz Krzysztof Prusek

za 2018

za 2019

za 2020

za 2021

za 2022

Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dyrektor Dariusz Wąsiewski

powołanie na stanowisko dyrektora 

za 2018

za 2019

za 2020

za 2021

za 2022

Pan Krzysztof Kapusta 

urlop bezpłatny

za 2019

za 2020

za 2021

Nowodworski Ośrodek Kultury

Dyrektor Krzysztof Borowski

za 2018

za 2019

za 2020

za 2021

za 2022

Dyrektor Agnieszka Kubiak Falęcka

powołanie na stanowisko dyrektora 

Placówki oświatowe:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Świętego Jana Pawła II

Dyrektor Marzena Surma

za 2018

za 2019

za 2020

za 2021

za 2022

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego

Dyrektor Jerzy Kowalik

za 2018

za 2019

za 2020

za 2021

za 2022

Przedszkole Publiczne nr 1

Dyrektor Katarzyna Stradza

za 2018

za 2019

za 2020

za 2021

za 2022

Przedszkole Publiczne nr 3

Dyrektor Elżbieta Kołodziejska

za 2018

za 2019

za 2020

za 2021

za 2022

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Dyrektor Agnieszka Pindel

za 2018

za 2019

za 2020

za 2021

za 2022

Zespół Szkół nr 2

Dyrektor Ewa Malasiewicz

za 2018

za 2019

za 2020

za 2021

za 2022

w związku z zakończeniem pracy

Dyrektor Beata Janas

powołanie na stanowisko dyrektora 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim

Dyrektor Mariola Zielińska

za 2018

za 2019

za 2020

za 2021

za 2022

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Dworze Mazowieckim

Dyrektor Zdzisław Szmytkowski

za 2018

za 2019

za 2020

za 2021

zakończenie pracy

Dyrektor Emilia Napiórkowska

powołanie na stanowisko dyrektora

za 2022

Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych 

Dyrektor Mariusz Ziółkowski

za 2020

za 2021

za 2022

Wytworzył:
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2019-01-26 15:00:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2023-10-16 14:16:37)