Roman Biliński - Zapytanie w sprawie wykonania doświetlania na łączniku ul Sempołowskiej z ulicą Bohaterów Modlina