Roman Biliński - Zapytanie dotyczące harmonogramu prac remontowych budynków komunalnych