Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą Modernizacja systemu uzdatniania wody basenowej 3

Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą Modernizacja systemu uzdatniania wody basenowej

Ogłoszenie o dialogu

Treść ogłoszenia

Zgłoszenie do udziału w Dialogu Technicznym

Regulamin Dialogu Technicznego

Treść regulaminu

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza

Informacja o zakończeniu Dialogu Technicznego

Treść informacji

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sobczyńska Anna
(2019-09-25 11:15:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Sobczyńska Anna
(2020-01-29 11:55:11)