Z A P R O S Z E N I E

 

 

      Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach VIII – Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej  w Nowym Dworze Mazowieckim, która odbędzie się w dniu   29 października 2019r. ( wtorek  ) o godz. 14 00 w sali 410 Urzędu Miejskiego,  ul. Zakroczymska 30.

 

Proponowany porządek obrad: 

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4.  Podjęcie uchwały w sprawie  wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie.
 5.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu  Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie.
 6.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gwarancji zapłaty.
 10. Informacja na temat złożonych przez radnych oświadczeń majątkowych.
 11. Zamknięcie sesji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2019-10-25 09:27:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2019-10-25 09:28:15)