Wniosek o wydanie zaświadczenia o utrzymaniu i konserwacji nieruchomości wpisanej indywidualnie do rejestru zabytków zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami