Usuniecie drzew / krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków