Uchwała Nr XIX/282/2021 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2021