XXX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej (29 grudnia 2021)