Zarządzenie Nr 82/2003

ZARZĄDZENIE  Nr 82/2003

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 15 grudnia 2003 r.

 

                     w sprawie : projektu uchwały budżetowej na rok 2004.

 

 

              Na podstawie art. 119 i 121 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.  o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 , poz. 148 z póź. zm.)  zarządzam, co następuje :

 

                                                                  § 1

 

Przygotowany projekt uchwały budżetowej na rok 2004 wraz z objaśnieniami stanowiący załącznik nr 1 (Pełna treść załącznika w podkategorii - projektowanie aktów normatywnych) do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, przedstawić :

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Ciechanowie - celem zaopiniowania.

2. Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

                                                                  § 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                Burmistrz Miasta

     (-)Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2004-01-07 13:26:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2004-01-08 11:12:15)