Zarządzenie Nr 2/05

Zarządzenie Nr 2/05

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 06 stycznia 2005 r.

w sprawie : układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2005.

               Na podstawie art. 126  ust. 1 pkt. 1  ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2003 r.  Nr 15, poz. 148 z póżn. zm.) zarządzam, co następuje :

§  1

Przyjmuje sie układ wykonawczy dochodów  gminy na rok 2005  w podziale na jednostki budżetowe realizujące dochody zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§  2

Przyjmuje sie układ wykonawczy wydatków budżetu miasta na rok 2005 w podziale na jednostki budżetowe realizujące wydatki budżetowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§  3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta

(-) Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2005-06-21 11:31:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2005-06-21 11:37:33)