Udostępnianie informacji publicznej

 

Podmiotem obowiązanym do udostępnienia informacji publicznej jest Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Tylko informacja publiczna nieudostępniona w BIP udostępniana jest na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Jak złożyć wniosek o Udostępnienie Informacji Publicznej

  • pocztą tradycyjną na adres:

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

ul. Zakroczymska 30

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

  • osobiście: 

Urząd Miejski

ul. Zakroczymska 30

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

  • pocztą elektroniczną na adres

e-mail: burmistrz@nowydwormaz.pl

e-mail sekretariat@nowydwormaz.pl

  • za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP na adres:

adres skrytki: /2148vudnuu/skrytka


Nie istnieje powszechnie obowiązujący wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej,  od którego wypełnienia uzależnione jest udostępnienie informacji przez podmiot zobowiązany.

Za niezbędne elementy, które powinien zawierać wniosek o udostępnienie informacji publicznej uznaje się: wskazanie precyzyjne określenie  zakresu żądanej informacji publicznej oraz określenie miejsca i sposobu udostępnienia jej wnioskodawcy.


Opłaty:

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (Art. 15.)

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W uzasadnionych przypadkach nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. (art 13 ustawy)

Odmowa  udostępnienia informacji publicznej umorzenie postępowania  następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o umorzeniu  postępowania i odmowie udostępnienia informacji przysługuje wnioskodawcy prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44; 02-530 Warszawa. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


 

 

Wytworzył:
Bańbura Sebastian
Udostępnił:
Żuk Artur
(2003-06-25 08:27:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2019-03-08 16:08:22)