Kierownictwo Urzędu - Burmistrz

Burmistrz Miasta

Burmistrzem Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  jest Pan Jacek Kowalski

tel. 22 51 22 111
e - mail: burmistrz@nowydwormaz.pl
e - mail: sekretariat@nowydwormaz.pl


Zadania  Burmistrza Miasta (wyciąg z zarządzenia Burmistrza Miasta nr 107/2021)
Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Pan Jacek Kowalski:

 1. jest kierownikiem Urzędu. Wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 2. jako organ Miasta wydaje decyzje administracyjne i upoważnia innych do ich wydawania;
 3. kieruje bieżącymi sprawami Miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz;
 4. sprawuje nadzór nad działalnością:
  1. Zastępcy Burmistrza,
  2. Sekretarza,
  3. Skarbnika,
  4. Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
  5. Kancelarii Burmistrza,
  6. Wydziału Kadr,
  7. Urzędu Stanu Cywilnego,
  8. Straży Miejskiej,
  9. Stanowiska ds. Wojskowych z wyłączeniem spraw z zakresu dokumentów niejawnych,
  10. Stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności,
  11. Audytora Wewnętrznego,
  12. Stanowiska ds. Kontroli,
  13. Służby BHP,
  14. Inspektora Ochrony Danych;
 5. uczestniczy w pracach kwalifikacji wojskowej i przewodniczy Akcji Kurierskiej;
 6. kieruje wykonywaniem zadań obronnych;
 7. kieruje działalnością Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz pełni funkcję Szefa Obrony Cywilnej;
 8. kieruje procesem ewakuacji i przyjęcia ludności;
 9. kieruje działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia na obszarze Miasta;
 10. analizuje i przechowuje oświadczenia majątkowe;
 11. współdziała z:
  1. organizacjami spółdzielczymi rzemiosła, handlu i usług,
  2. organami wymiaru sprawiedliwości,
  3. placówkami kulturalnymi, sportowymi i ich organizacjami,
  4. Powiatową Komendą Policji.
Wytworzył:
Bańbura Sebastian
Udostępnił:
Żuk Artur
(2003-06-16 16:32:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2021-08-06 10:22:58)