XXXVII sesja Rady Miejskiej - sprawozdanie

Turystycznie i bezpiecznie
- relacja z XXXVII Sesji Rady Miejskiej -

7 lipca br. odbyły się Sesja Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim. W trakcie posiedzenia Radni wysłuchali m.in. informacji Burmistrza Miasta Jacka Kowalskiego nt. realizowanej przez Urząd Miejski polityki proinwestycyjnej oraz zapoznali się z informacją dot. przygotowania terenów rekreacyjnych pod kątem bezpieczeństwa.

„Polityka proinwestycyjna od wielu już lat prowadzona jest w sposób zaplanowany w oparciu o Strategię Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta. Jej powstanie było poprzedzone szerokimi konsultacjami społecznymi.  W ich wyniku, dzięki pracy wielu ludzi ustalone zostały cztery podstawowe filary rozwoju miasta: turystyka, dzielnica  przemysłowa, budownictwo/infrastruktura, lotnisko” – powiedział podczas sesji burmistrz Jacek Kowalski. Następnie szczegółowo omówił działania miasta w poszczególnych dziedzinach. Zaznaczył, że turystyka jest segmentem, w którym największy udział powinni mieć inwestorzy prywatni. Rolą miasta jest stwarzanie pola dla tej aktywności i pomoc w jej realizacji a także stwarzanie warunków do współpracy pomiędzy podmiotami branży turystycznej. Podkreślił, że z tego powodu powstała Lokalna Organizacja Turystyczna, która skupia podmioty działające w branży, samorządy i inne organizacje. Efekty jej pracy są już widoczne. Zbliżenie do rzek i komercyjne wykorzystanie ich bliskości na naszym terenie to kolejny krok prowadzący do rozwoju turystyki w mieście.
W swej informacji Burmistrz wskazał także na konkretne zadania miasta  w Dzielnicy Przemysłowej. Są to dalszy wykup i scalanie gruntów, budowa infrastruktury niezbędnej dla rozwoju firm znajdujących się na tym terenie jak też dla pozyskiwania nowych podmiotów, wykupienie gruntów do ul. Granicznej, co pozwoli odciążyć od ruchu ciężarowego ul. Okunin na odcinku miejskim.
Trzeci omówiony element to szeroko pojęte budownictwo w mieście. Począwszy od likwidacji starych budynków poprzez  sprzedaż działek i tworzenie nowych miejsc pod budownictwo zarówno komunalne jak i prywatne. Burmistrz podkreślił też wagę innych inwestycji m.in. sportowych, oświatowych, kulturalnych czy z zakresu bezpieczeństwa, które zwiększają atrakcyjność miasta. 
Omawiając filar Lotnisko burmistrz powiedział, że po wielu latach starań mamy nadzieję, że w tym roku zostanie zarejestrowane lotnisko bezprzyżądowe i rozpocznie się budowa terminala pasażerskiego. Omówił też inwestycje realizowane przez podmioty zewnętrzne a ściśle związane z lotniskiem m.in.  modernizacja kolei, budowa bocznicy i modernizacja torowiska niezbędnego do obsługi szybkiego tramwaju, modernizacja dróg.
W dyskusji nad tym punktem radni pytali głownie o rozwój turystyki w mieście w kontekście wykorzystania Twierdzy Modlin (bariery związane z własnością), możliwości wpływu władz miasta na wygląd punktów gastronomicznych na terenie miasta, zwracali uwagę na stan budynków i obiektów turystycznych w Twierdzy Modlin, ich dostępność, godziny otwarcia. Pytali też o rozbudowę monitoringu.
W dalszej części obrad Zastępca Komendanta Straży Miejskiej Bogdan Błoński przedstawił Radnym informację nt. przygotowania terenów rekreacyjnych w mieście pod kątem bezpieczeństwa. Poinformował, że nie ma zagrożeń dla bezpieczeństwa. Plaże miejskie są otwarte a nadzór nad nimi sprawuje NOSiR.
Podczas Sesji Radni podjęli kilka uchwał m.in. w sprawie:
- zmian w budżecie miasta na 2009 rok;
-  użyczenia nieruchomości stanowiącej własność miasta na cele Muzeum Kampanii Wrześniowej. W budynku, oprócz Muzeum będzie miała swoją siedzibę Lokalna  Organizacja Turystyczna.
- dróg gminnych do kategorii których zaliczono ulice: Zachodnią, Tylną i Wspólną.


 

Wytworzył:
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2009-07-24 08:41:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2009-07-24 08:42:52)