Projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej, w tym Komisji Rewizyjnej

 Uchwała Nr I/   /10

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 01 grudnia 2010r.
 
 
w sprawie: powołania stałych komisji Rady Miejskiej, w tym Komisji Rewizyjnej.
 
 
Na podstawie art. 21 ust. 1  oraz art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie  gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) – Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:  
 
 
§ 1.
 
Powołuje się  następujące stałe komisje Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim :
 
 
1. Komisja  Rewizyjna 
2. Komisja  Finansów i Rozwoju Gospodarczego 
3. Komisja Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
4. Komisja  Oświaty, Kultury i Sportu
5. Komisja  Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
6. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych
 
 
 
§ 2.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2010-11-29 11:34:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2010-11-29 12:24:32)